Nederland in Dialoog had als maatschappelijke beweging het doel om de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de dialoog. De beweging is ontstaan uit het succes van de Dag van de Dialoog in Rotterdam (sinds 2002) en de Dag van de Dialoog in Amsterdam (sinds 2004). De nationale stichting werd per oktober 2019 beëindigd. Op deze pagina vind u een beknopte samenvatting van de activiteiten door de jaren heen.

Dag van de Dialoog

De Dag van de Dialoog ontstond in Rotterdam en vond in 2002 voor het eerst plaats. Tijdens de dialoog wisselden deelnemers ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen te verwezenlijken. De dialogen vonden plaats op zeer uiteenlopende locaties in de stad zoals het stadhuis, in supermarkten en bij maatschappelijke organisaties. Door de specifieke aanpak van gespreksvoering ontstonden er nieuwe verbindingen tussen mensen, en ook nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke en gezamenlijke actie. Daarbij werd gewerkt op basis van een vast organisatie concept en volgens een specifieke dialoogbenadering gebaseerd op Appreciative Inquiry. De uiteenlopende achtergronden van deelnemers droegen bij aan het vergroten van kennis over elkaar en gaven een impuls aan het prettig samen leven, wonen en werken.

Week van de Dialoog

Vanaf 2005 werd het concept door Nederland verspreid op initiatief van Nieuwe Maan en Art.1, die in de beginjaren ook de landelijke coördinatie op zich namen. 

In de hoogtijdagen vierden meer dan 100 steden en dorpen de Week van de Dialoog en namen er zo’n 30.000 mensen deel. Op dit moment zijn er rond de 20 steden en/of dorpen gedurende het jaar actief met dialogen rondom actuele en maatschappelijke thema’s. 

Stichting

In 2011 werd Nederland in Dialoog een Stichting en was Olga Plokhooij de eerste directeur. Begin 2013 nam Karin Oppelland deze rol over. Sinds december 2018 was er geen landelijke coördinatie meer. Stichting Nederland in Dialoog werd per oktober 2019 ontbonden aangezien er geen nationale activiteiten noch middelen meer waren en er geen nieuwe impulsen ontstonden. De activiteiten waren inmiddels in veel plaatsen lokaal stevig geworteld.

Partners en ambassadeurs door de jaren heen

Landelijke partners van Stichting Nederland in Dialoog waren door de jaren heen: Art.1, Brahma Kumaris Spirituele Academie, COC NL, Oranje Fonds, Rabobank, Rode Kruis, Seats2Meet en Woningcorporatie Ymere. In 2012 ontwikkelde Nederland in Dialoog met Rabobank en WNF de jongerenbeweging WORLD=U. Naast de landelijke partners werd er een groot netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij de 100 afzonderlijke steden en gemeenten in het land.

Ambassadeurs

De volgende landelijke ambassadeurs waren betrokken: Job Cohen, Ivo Opstelten, Herman Wijffels, Alexander Rinnooy Kan, Anton Philips en Ahmed Aboutaleb. 

Herman Wijffels in een interview over Nederland in Dialoog: 

“Dialoog beschouw ik als de methode van de toekomst. Het is een methode die verbinding legt en waarvan luisteren naar de ander misschien wel het meest essentiële element is. Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn.”

Materiaal

Al het materiaal dat sinds 2002 ontwikkeld is, is breed beschikbaar gesteld en mag gebruikt worden met vermelding van de bron Nederland in Dialoog en de Common Creative Licentie die het draagt. Deze licentie betekent dat het materiaal gebruikt mag worden met bronvermelding van Nederland in Dialoog en inhoudelijk niet gewijzigd wordt.