follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

Landelijk nieuws archief 2016

23-12-2016
Miranda: urgentie voor de rust van de Dialoog

Wie: Miranda Willems, coördinator Amsterdam in Dialoog van 2012-2015, meegewerkt aan World=U, co-oprichter van Urban Tribes, gespreksleider en trainer voor jongeren en innovatie processen

 

Bewonderaar van de wereld

Ik ben liefhebber van onze planeet in de zin dat ik geef om de schoonheid van de planeet, culturen, mensen. Ik waardeer het exploreren van plekken en ervaringen. Ik ben eigenlijk een bewonderaar van de wereld! Ik heb oprecht interesse in mensen, houd ervan om vrije ruimte te creëren. Juist nu. Met de verkiezing van Trump, Brexit, vluchtelingen, de klimaat urgentie.. één en al urgentie voor de rust van de dialoog.

 

Sociaal duurzaam

Een van de meest rake dialogen heb ik met mijn ervaring gevoerd met bewoners in Amsterdam Noord. In de afgelopen Week van de Dialoog, was onze hoofdvraag: hoe betrekken we jongeren in de aanpak van radicalisering. Thema: verbinding, maak het mee(r)! Welke signalen zijn er in verbinding en radicalisering, gedeelde beeldvorming verrijken en het beoordelingsvermogen versterken. Dat waren dialogen, omdat we de urgentie en de context van conflicten recht in de ogen keken, om voorbij te angst te komen, richting verbinding. Dit mag wat mij betreft vaker gebeuren, omdat we daar om leren gaan met angst, moeilijke gevoelens. Ik geloof dat dit nodig en leerzaam is. Gesprekken met allerlei buurtbewoners aan tafel: Turken, Marrokanen, Syriers. Ook iemand die geradicaliseerd was en weer terug was gekomen, met een persoonlijk verhaal. Het is zo mooi dat je met zó’n eenvoudige methodiek een aanvulling kunt geven op de leiderschapsrol van mensen in de samenleving. Ja, daar borrel ik wel van na, ja! Zeven tafels, drie bijeenkomsten explorerend in Onzichtbare Verhalen.

 

Expressie voor iedereen

Vorig jaar was ik met Nederland in Dialoog betrokken bij de ledenberaden voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Dat onderwerp raakte me enorm: omdat deze leden (meer dan 160.000 leden) aan levende lijve ervaren en geloven dat het leven onvoldoende kwaliteit heeft. Het ging over de strategische richting van de stichting en de leden mochten voor het eerst hun mening delen. Het was een heftig onderwerp, en er is een enorme groep mensen met andere ideeën. Ik was onder de indruk van het formaat van de vereniging, maar liefst 160.000 mensen! Wat mij opviel was de belangstelling en betrokkenheid van de leden. Ze waren zo blij dat ze nu expressie konden geven aan hun eigen idee hierover. Dat was nog nooit gedaan in die vereniging. Er was grote belangstelling en de dialoog past, wederom!

 

Bewustzijn voor toekomstige generaties

Ik geloof dat het onze verantwoordelijkheid en de bedoeling is om zorg te dragen voor het welzijn van huidige en toekomstige generaties. Op het moment voel ik de noodzaak om in dit bewustzijn te doen groeien, door deze rol te verduurzamen en te institutionaliseren. Dit doe ik in samenwerking met de WorldConnectors als een van de Earth Charter vrienden. We organiseren ons in een werkgroep richting een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties. Sociaal, ecologisch, met een duurzame boodschap.

 

Jongeren als gespreksleider opleiden

Wat ik ga doen? is jongeren als gespreksleider opleiden, eind deze maand mogen er weer zeven aan de slag! Ik ben vandaag en morgen bezig als community host in de Impact Hub in Amsterdam en ben met enkele internationale projecten bezig voor de aankomende toekomst. Ik blijf bijdragen aan sociale- en klimatologische innovatie en initiatieven / projecten richting duurzaamheid. Nederland in Dialoog is een ultiem voorbeeld voor mij; in het diverse netwerk, de impact, eenvoud en toegankelijkheid. De sociale intelligentie die je met dialogen ontwikkelt doen elke relatie vooruit gaan. Iedere keer herinner ik me dit weer. Ik ben dankbaar voor de principes in de dialoog.

 

23-12-2016
Mark: vooral vanuit de techniek betrokken

Wie: Mark de Haas, softwareontwikkelaar, bouwde een nieuw inschrijfsysteem voor Nederland in Dialoog.

 

Nieuw inschrijfsysteem

“Ik heb van jongs af aan computers interessant gevonden. Ik heb een studie informatica gedaan en werk als ontwikkelaar aan online techniek en de ‘achterkant’ van verschillende systemen. Mijn vader is betrokken bij Breda in Dialoog en vroeg me een paar jaar geleden of ik een keer wilde helpen met de website. Zo kwam ik in contact met Nederland in Dialoog en daarna heb ik een nieuw inschrijfsysteem opgezet, waar meer dialoogsteden behoefte aan hadden. Dat was leuk, er zaten best wat technische uitdagingen in en mensen van de dialoogsteden zijn er blij mee.“

 

Mooi om vanuit de techniek betrokken te zijn

“Ik ben nog nooit bij een dialoog geweest. Ik ben eigenlijk niet zo’n prater. Ik ben tot nu toe gericht geweest op de ontwikkeling van het systeem, het is niet dat ik het bewust ontloop. Ik vind het vooral mooi om er vanuit de techniek bij betrokken te zijn. Ik weet wat de verschillende dialoogsteden doen maar heb me er eigenlijk nog niet in verdiept.  Het heeft me wel wat meer uren gekost dan ik van tevoren dacht. Ik heb nooit overwogen ermee te stoppen, want als ik zeg dat ik iets doe, vind ik dat ik me er ook aan moet houden.”

 

Doorontwikkelen naar selfservicing

“Wat mooi zou zijn is als veel meer steden zich aan zouden sluiten bij het inschrijfsysteem. Dan zouden we het echt verder door kunnen ontwikkelen,  zodat het echt selfservicing zou kunnen zijn. Er zijn op dit moment nog wel een paar kleine verbeterpuntjes, die wil ik nog aanpassen. En  er zijn nog wel een paar mooie nieuwe features. Maar die zijn ‘nicetohave’. De kerntaken werken! 

15-11-2016
De dialoog doet Timo stilstaan

Wie: Timo Schapendonk, 28, werkte intensief mee aan Nederland en Breda in Dialoog.

 

Het doet me stilstaan

“Het bracht me meer dan ik dacht omdat het me doet stilstaan. Wanneer er een gespreksleider is ontstaat bij mij de rust om te luisteren en mezelf te zijn. Gesprekken luisteren is fijn.  Ik ben zelf vaak aan het woord en op zo’n moment merk ik dat ik niet de enige op de wereld ben. Als ik eerlijk ben sta ik te weinig stil bij de mensen om me heen. Ik ben gefocust op eigen belang, eigen werk en eigen geluk.  Bij een dialoog kan ik mezelf zijn. Me in een verhaal van iemand verplaatsen en echte pijn voelen waar je normaal niet bij stilstaat. Het is grappig om te zien waar de raakvlakken zitten, in zo’n gesprek ga je naar de oorsprong.”

 

Energie van anderen

“Als ik nadenk over waarom ik meegewerkt heb aan Nederland en Breda in Dialoog was  het vooral de kans om intensief samen te werken met  inspirerende mensen als Olga Plokhooij, toen nog actief voor Nederland in Dialoog, en Danielle Dietz in Breda. Ik kreeg heel veel energie van anderen, van organisatoren van de dialoogsteden. Dat samen met een persoonlijke ontwikkeling en heel veel energie uit dialogen.”

 

Dat je elkaar zo vindt

“Ik was ooit aangesloten bij een dialoognacht in Tilburg, in een kasteel of klooster. Er was een facilitator, die op een bepaald moment het gesprek helemaal niet meer leek te leiden. Hij ontfermde zich niet meer over de groep, maar de groep over hem. We hebben 1,5 uur over een heel ander onderwerp zitten praten, dat op dat moment relevanter was dan het thema. Het ene totaal loslaten en op het andere onderwerp ingaan. Dat je elkaar zo vindt. Het is drie uur ’s-nachts, daarna nog een ontbijt. Ik heb mijn laatste sigaret weggegeven aan iemand waarvan ik dacht dat die hem harder nodig zou hebben dan ik zelf. Dat zou ik anders nooit doen! Na zo’n gesprek zijn de banden heel kort.”

 

Ik zou wensen dat iedereen de tijd neemt 

“Ik wens Dialoog in Nederland het allerbeste van de wereld. Ik hoop dat every single inwoner van Nederland ooit de tijd neemt om zo’n gesprek mee te maken. Het is een ervaring die heel gaaf is. Gewoon, omdat je dan van elkaar afweet, weet wat er speelt en daarnaar handelt. Dat je dan echt iets wil betekenen voor een ander. Nederland in Dialoog, met alle dialoogsteden is een van de weinige bewegingen die echt iets wegzet. Je kunt het niet voor- of achteraf definiëren, maar er ontstaat meer ruimte om meer te doen. Ik zou wensen dat heel Nederland stilstaat, iedereen de tijd neemt om te luisteren en daarnaar te handelen.“

 

Het excuus van iedereen

“Ik zie op dit moment geen rol voor mijzelf in Nederland in Dialoog of een van de dialoogsteden. Ik ben nog niet zolang met een nieuwe baan begonnen en daar heb ik het druk mee. Ik vergeet al weken een dag vrij te nemen om een dagje samen te zijn met mijn vriendin, gewoon omdat ik er niet aan toekom. Ik wil  wel dichter bij de mensen om me heen gaan staan, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Maar dat is natuurlijk het excuus van iedereen. Dus ja, weet je, ik sluit het niet uit.”

15-11-2016
Olga gunt iedereen de ervaring met dialoog

                                                               Wie: Olga Plokhooij, 42 jaar, 13 jaar zelfstandig ondernemer, woont in Arnhem, heeft Nederland in Dialoog in 2006 mede opgericht en er tot 2013 aan bijgedragen.

 

Naast samenzijn is alleen zijn voor mij belangrijk

“Wie ben ik? Dat vind ik zo’n grote vraag. Dat is voor mij een meditatievraag. De kleine identiteit ten opzichte van het grote Zijn. Ik heb een aan een aantal maatschappelijke bewegingen meegewerkt: Nederland in Dialoog, World=U, 7days of inspiration. En nu werk ik vanuit Spirit of the Age samen met NGO’s, overheid en bedrijfsleven aan maatschappelijke vraagstukken. En samen met Renate van der Veen geef ik trainingen vanuit Leerweg Dialoog. Ik ben een bruggenbouwer, verbind graag mensen. Het gaat altijd om samenspel met anderen vanuit een gezond zelf. En daarvanuit verbinden. Naast samen zijn is alleen zijn voor mij belangrijk. Als ik teveel samen met mensen ben verlies ik mijn rust, raak ik soms afgeleid.  Tussen alleen en samen zijn, moet ik de balans in bewaren. Dat is een soort dans die mijn aandacht blijft vragen.”

 

Ontroerende momenten

“Een dialoog die naar boven komt als je me naar mijn ervaringen met de dialoog vraagt is er een die we hielden binnen het programma World=U. Dat is een programma met dialogen met jongeren dat wordt ondersteund door de Rabobank. Er waren jongeren op Goeree-Overflakkee bij elkaar om te spreken over een heel groot thema. Misschien klimaat of anders voedsel. Een jongen zat er heel lang stil bij. Totdat hij op een gegeven moment zei: “ ik durf nu te zeggen wat ik er zelf bij voel en ervaar omdat het geen fout antwoord kan zijn.” Hij voelde echt de ruimte om zichzelf te laten zien en zich uit te spreken. Dat zijn momenten waarop je weer weet waarom het wezenlijk is om deze gespreksvorm verder te brengen. Voorbij debat en discussie.

 

Ik herinner me ook een dialoog waar ik niet eens bij was. We hadden ontzettend ons best gedaan om aan tafels bij het COC moslima’s uit te nodigen. Dat was uiteindelijk gelukt. En toen bleken beide groepen deelnemers te worstelen met het gevoel dat ze er niet helemaal mogen zijn in deze samenleving. Ze waren geroerd door de herkenning, en verbaasd, omdat ze dachten dat het spannend zou worden. Hun ervaringen leken erg op elkaar. Dat een deel van jou, wat je bent, niet geaccepteerd wordt. Het ging daar niet over botsende waarden maar over overeenkomstige ervaringen. Hoe mooi is dat!?

 

En in een organisatie sprak een introverte medewerker pas nadat er een lange stilte was in een gesprek. Daardoor ontstond ruimte. En die leverde zo’n waardevolle bijdrage! Omdat niet alleen de extraverten aan bod kwamen ontstond er ruimte voor het introverte potentieel. Dat zien extraverten dan ook. Dat zijn ontroerende momenten ”.

 

Ik gun iedereen de ervaring met dialoog en vrije ruimte

“Mijn droom is onveranderd, net als 12 jaar geleden gun ik iedereen de ervaring met dialoog en vrije ruimte, vertraging, verstilling en wijsheid in onze haastige maatschappij. Zodat er meer kan zijn dan alleen kennis, data, meningen en geschreeuw. Het mooist zou zijn als de dialoog op scholen heel gebruikelijk zou zijn. Dat je de methodiek aanleert en toe leert passen. Maar ook nu,  in tijden waar in de democratie zo gechallenged wordt. Als debatten zo polariseren, raken we heel veel van de wijsheid uit het midden kwijt. Zullen we uitproberen wat er gebeurt als we onderzoeken in betekenisvolle gesprekken wat de belevingswereld van anderen is? Dan komen we tot hele andere oplossingen en conclusies. Ik zou wel willen zien wat de waarde van de dialoog in de democratie is.”

 

Dialoogtrainingen, niet alleen bij believers

“Morgen ga ik weer dialoogtraining geven, binnenkort ook bij Voion, aan schoolleiding en leerkrachten. Zij gaan dialogisch werken, ook binnen de organisatie. Sowieso blijf ik werken aan de dialoog, in onderwijs, maatschappelijke coalities en bedrijven. Die ervaringen wil ik weer structureel inbedden in ministeries en bij de Rabobank, die een expertisecentrum inrichten op dit onderwerp. Ik blijf ook met heel veel passie en inspiratie dialoogtrainingen geven. Niet alleen bij believers maar juist ook bij anderen, voor wie de dialoog verwarrend en verfrissend is.”

15-11-2016
Dialoog volgens Julia: een soort mest!

Wie: Julia van de Griendt, coördinator van Tilburg in Dialoog, werkt ook mee aan Nederland in Dialoog. Is mindfulnesstrainer, met name in mindful communiceren en nieuwsgierig.

 

Harmonie en vrijheid

“Ik ben mijn hele leven op zoek naar harmonie. Ik wil harmonie zaaien en ben tegelijkertijd op zoek naar vrijheid. En die dingen komen samen in de dialoog . Harmonie niet in de kleffe zin, maar dat we weten dat we samen kunnen zijn in plaats van moeten zijn.”

 

Dialoog is een soort mest

“Ik vind dat de mensen te weinig besef hebben van wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Dat hoeft maar iets heel kleins te zijn maar het effect ervan kan heel groot zijn. Als je met elkaar in dialoog gaat dan raak je om te beginnen van je vooroordelen af. In plaats van vooroordeel groeit respect en van daaruit vertrouwen. En vanuit vertrouwen kom je tot openheid en vrijheid. Daaruit komt verbinding en harmonie, en daaruit komen voort: zelfbewustzijn, creativiteit, motivatie en samenwerking.”  Daarom zet ik me in voor de dialoog. Omdat ik elke keer ervaar dat iedereen anders naar huis gaat dan dat hij of zij gekomen is. Verrijkt, opgelucht, geïnspireerd, uitgedaagd. Dialoog is een soort voedingsbodem. Een soort mest!”

 

We praatten terwijl het buiten langzaam lichter werd

 “Bij mijn eerste dialoog stonden we in de vroege ochtendkou te wachten, werden door het donker naar een heel klein kamertje met kleine raampjes gebracht waar het naar koffie rook en waar koekjes klaarstonden. Het gesprek paste in die sfeer. We praatten terwijl het buiten langzaam lichter werd. Het voelde daar zo beschermd, in dat gesprek kon alles aan het licht komen. Daardoor ontstond een heel bijzondere verbondenheid. Ja, dat was magisch”

 

Ik heb eerder een dialoog begeleid over de toekomst van een grote bank. Daar zaten managers en samenwerkingspartners aan tafel. Als je dan hoort wat voor idealistische ideeën er op tafel komen! Hoe de bank zou moeten functioneren, onderdak bieden, een leeromgeving zou moeten zijn. Ook een heel mooie herinnering heb ik aan een dialoog over samenwerking tussen drie fuserende organisaties. Hoe aanstaande collega’s elkaar persoonlijk leerden kennen en een vorm van vertrouwen smeedden. Prachtig.”

 

Luisteren geeft bestaansrecht

“Ik zou willen dat mensen de onderschatte waarde van naar elkaar luisteren gaan erkennen en dat ze zich realiseren dat echte innovatie, echte vrede, echt mogen zijn wie je bent komt door naar elkaar te luisteren, In mijn beleving geeft luisteren bestaansrecht. En als je elkaar bestaansrecht geeft , zet je elkaar in je kracht.“

 

Veel meer met organisaties aan de slag

“Ik ga veel meer met organisaties aan de slag in Tilburg. Daar ga ik na de Week van de Dialoog weer mee verder. Er is nog zoveel mogelijk. Er zijn steeds meer mensen die echt verandering willen in de manier waarop ze met bijvoorbeeld hun klanten of hun collega’s omgaan.  En daar wil ik graag een rol in spelen.” 

15-11-2016
Dialoog volgens Iris: Zinnige ontmoetingen

Wie: Iris Keasberry, Actief in Gorinchem in Dialoog, wetenschapper, onderzoeker, coaching en wandelmeditatie.

 

Diepgaande, zinnige ontmoetingen

Ik vind het leuk als ik met mensen kan werken en diepgaande, zinnige ontmoetingen kan hebben. Ik organiseer wandelmeditaties en ik merk dan dat mensen het zo fijn vinden om tot rust te komen en alleen maar met zichzelf bezig te zijn.  Ik bied een veilige omgeving en mensen doen het daarin vooral zelf. Het blijft ook geweldig om mensen bij elkaar te brengen. Het leukst is als ze elkaar niet kennen. En nog leuker is als ze denken: oeh, daar zou ik normaal niet mee praten.

 

De ogen gaan schitteren

Mijn allereerste dialoog die ik begeleidde in Gorinchem had het thema intolerantie.  Daar zat iemand van het gemeentebestuur bij, en iemand uit Irak of Iran. De een vertelde over een situatie met zijn puberzoon, en stelde zich daarmee ongekend kwetsbaar op.  De ander vertelde, in door de beheersing van de Nederlandse taal, prachtige bloemrijke taal over hoe trots en blij en dankbaar hij was dat hij hier mocht wonen en leven. Dat was heel mooi! Als mensen gaan praten over hun dromen, dan gebeurt er meteen iets. De ogen gaan schitteren, het vuur komt in het gesprek.

 

Er komen mooie dingen voort uit de dialoog

“Ik zou willen dat dialoog net zo’n grote plaats kreeg op school als discussie, meningsvorming en debat. Als jongeren leren te kijken naar overeenkomsten en goed naar elkaar te luisteren. Met de dialoog kom je verder in je leven en in samenwerking. Dan wordt het leven mooier. Dat geldt op alle vlakken! Ook op het werk en in de politiek. Er komen zoveel mooie dingen voort uit de dialoog. In Gorinchem is ooit de geefwinkel ontstaan na een dialoog, net als een plan om op braakliggende gronden groenten te gaan verbouwen. En nu zelfs de visie van de stad.”

 

Ik blijf beschikbaar

“Wat ik niet meer doe is er zelf heel veel aan trekken. Toevallig heb ik dit jaar heb ik  wat minder tijd voor de Week van de Dialoog. Maar ik blijf beschikbaar. Ik blijf dialogen begeleiden, ik wil ook trainingen geven en ik ga wel weer een wandeldialoog organiseren.  Zo draag ik graag mijn steentje bij”

 

15-11-2016
Gerard wil iemand aan tafel die er wil zijn

Wie: Gerard van den Buijs, coördinator van Venray in Dialoog.

 

Gewoon fantastisch

“Ik vind het gewoon een fantastisch concept, en prachtig om te zien hoe je verbindingen legt. De methodiek is heel mooi. Vaak hebben mensen dezelfde dromen, alleen wil de ene soms linksom en de andere rechtsom. Bij de ‘doen fase’ kan dat samen komen. Maar ook als mensen niets doen is er al verbinding. Ze vragen mij weleens naar het nut of het doel van de dialoog. En dan vertel ik hun over een betere samenleving, respect, begrip, medeleven. Ik vind dat gewoon fantastisch. “

 

Het moet heel langzaam binnenkomen

“Ik zat eens op een zaterdag met een dialoogtafel in het dorp. Een man zei: Ik ga met de hond wandelen, en dan praat ik met andere mensen over honden. Hun beleving, hun wensen en wat ze er mee kunnen doen. Toen zei ik: “Jij bent zo ook al bezig met de dialoog”. Toen moest hij lachen. Wat ik heb ervaren: Je kunt organiseren wat je wilt, maar je kunt de mensen er niet toe dwingen om mee te doen.Het moet heel langzaam binnenkomen. In Venray hebben we de burgemeester als beschermheer van de dialoog, we hebben heel regelmatig publicaties in de krant en dan nog moet je het de mensen vertellen… Als de plaatselijke voetbalclub heeft gewonnen weten ze het wel. We hebben één keer in de maand een dialoogcafé. Het is tot nu toe altijd doorgegaan. Ook met een klein aantal deelnemers. Dan heb je zeeën van tijd en kom je nog meer in verdiepingsvragen terecht. Ook fantastisch.

 

Nog steeds bezig met het verleden

“Vorig jaar op 5 mei vierden we 70 jaar Bevrijdingsdag in Venray.  Toen hadden we een dialoogtafel over vrijheid. Tweetalig. Een Nederlandse en een Duitse burgemeester, een Nederlandse en een Duitse journalist en een Duitse jongere. Gelukkig was Karin Oppelland, Directeur van Nederland in Dialoog, gespreksleider. Zij spreekt goed Duits en Nederlands en kon de dialoog perfect begeleiden. Want als er emoties komen heb je de taal nodig. Dan merk je dat de mensen nog steeds bezig zijn met wat er in het verleden gebeurd is.  En hoe we in dat gesprek naar elkaar toekwamen! Een genegenheid, supergaaf! Ik was heel dankbaar dat ik daarbij mocht zijn. “

 

Ik wil iemand aan tafel die er wil zijn

“Ze hebben mij weleens gevraagd met wie ik over wat voor onderwerp nog weleens aan tafel zou willen. Bij deze vraag kreeg ik al snel de gedachte, wat zal of wil ik bereiken met de namen van mensen die nu door mijn hoofd gaan. En daar zit al in besloten dat ik ergens een wens zou kunnen hebben om iets te bereiken met de dialoog en dan met name met deze namen-mensen. En ik wil helemaal niemand veranderen. Ik wil graag iemand aan tafel die er wil zijn. Wat ik ook wil is kwaliteit en duurzaamheid. Ervoor zorgen dat de dialoog in Venray op de kaart komt te staan en gedragen wordt door alle gespreksleiders, samen met de werkgroep. Inmiddels zijn er 9 gespreksleiders opgeleid en heb ik een verdiepingstraining georganiseerd met een van de andere gespreksleiders. Het is zoals het loopt in het leven; je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. 

15-11-2016
Volgens Leo is echt in gesprek echte rijkdom

Wie: Leo Dijkema, organiseerde digitale dialogen voor Nederland in Dialoog .

 

Vernieuwer en idealist

“Ik vind het heel leuk om terug te gaan naar waarom we dingen doen. Ik ben een vernieuwer. Met mijn bedrijf Synthetron werk ik aan digitale dialogen waar mensen echt met elkaar in contact zijn, om ruimte te maken waarin niet gekeken wordt naar sociale wenselijkheid. Ik ken ze wel, politieke spelletjes. In mijn carrière bij Shell ben ik ze vaak genoeg tegengekomen, je ontkomt er niet aan, maar echte energie krijg je door samen te zoeken naar een oplossing. Ik zou zeggen; ik ben een idealist. Ik probeer dingen voor elkaar te krijgen in het collectief. En niet alleen digitaal hoor!“

 

Menselijke maat en echte rijkdom

“Ik kende Karin en maakte kennis met de kracht van de dialoog in Utrecht. Het leek mij leuk om te kijken of dat ook digitaal kon. Dat probeerden we bij Performatory van NHTV in Breda. Dat ging totaal anders dan ik had verwacht. Mensen gingen zich voorstellen, terwijl onze dialoog software anoniem is. Je merkte dat ze nieuwsgierig werden naar ‘wie ben jij?’

Ik maak me zorgen over hoe we afgaan van de menselijke maat. Politiek gezien, maar ook in de samenleving. We hebben geen inclusief systeem. Ik vind het mooi om daarom een bijdrage te leveren aan dat Nederland kantelt. Je krijgt veel meer dingen voor elkaar vanuit waarden. Daar word je niet rijk van in geld, maar dat is wel de echte rijkdom. Niet vervreemden maar écht met elkaar in gesprek zijn. Als we er samen mee bezig zijn om foute beeldvorming niet te laten ontstaan is dat geweldig! Waar ligt het ideaal, hoe gaan we dingen doen! Niet elkaar ‘zogenaamd’ in de ogen kijken. Het zou echt geweldig zijn als we een gelukkige, inclusieve samenleving zouden hebben. Als je niet meer in hokjes denkt, ontstaat de echte verrijking. Ik wil graag bezig zijn met hoe het ook kan: Stabiliteit, kansen, mogelijkheden, een andere blik op samenleven. In onderwijs, in financiering en op andere gebieden. ”

 

Gastcolleges

“Vandaag ga ik  aan het werk, ik heb een ophaaldag om te werken aan een nieuwe manier van meting van medewerkertevredenheid. Niet met saaie vragenlijsten, maar echt op zoek naar wat je als medewerker drijft en wat beter kan. Online in dialoog. En ik hoop dat ik ook kan binnenstappen bij de gemeente, ik wil even sparren met een echte vernieuwer over hoe je als burger participeert en als gemeente dat ondersteund. Ik ben verder actief in een participatieproject in Amersfoort, Hart van Vathorst, waar we een woonvorm ontwikkelen voor mensen met dementie, jongeren met een geestelijke handicap en mensen met een niet aangeboren hersenafwijking, waarin een rol is voor mensen die we weggeorganiseerd hebben. We wachten niet op de overheid, we doen het gewoon vanuit de kerk waar ik lid van ben.

 

15-11-2016
Roelof: Vermenging van culturen, dat is dialoog!

Wie: Roelof Zwaagstra, 40,  actief voor Amersfoort in Dialoog

 

Niet de tegenstellingen belicht, maar de overeenkomsten

“Ik ben iemand die zoveel mogelijk verschillende dingen wil doen. In mijn gezin, met andere mensen, in mijn werk als bidmanager, bij de samenwerking in Amersfoort in Dialoog. Wat mij verder kenmerkt: ik ga graag in op dingen die op mijn pad komen, humor, enthousiasme, concreet aan de slag, puur, generalistisch, verbindingen maken.

Ik kwam twee jaar geleden een bestuurslid van Amersfoort in Dialoog tegen tijdens een project, en zij vroeg mij of ik actief wilde worden bij de stichting. Op dat moment stond ik daar niet echt voor open. Later ben ik erover na gaan denken. Ik wilde iets doen in en voor Amersfoort en de dialoog sprak mij aan. Het klinkt misschien gek maar een dialoog heeft voor mij meer waarde dan bijvoorbeeld een politieke discussie, omdat het niet de tegenstellingen belicht, maar de overeenkomsten.”

 

Vermenging van culturen

Vorig jaar, zaterdag 14 november, had ik een dialoog. Dit was de dag nadat ik de hele nacht voor de TV had gezeten vanwege de aanslagen in Parijs. Nog voor de dialoog goed en wel begon, begon ik erover dat ik nog helemaal bezig was met Parijs. Toevallig zat er iemand aan tafel die net terug was en vlakbij dat voetbalstadion logeerde bij vrienden. Tevens waren er ook een aantal Syriërs aangeschoven aan tafel. En laat het thema die middag zijn ‘Wat betekent voor jou?” Hoe mooi is dat?! Meteen ging het erover wie belangrijk voor je zijn als er een dreigende situatie is. Een ieder aan tafel gaf aan dat het gaat om de mensen die heel dichtbij je staan, vooral het gezin. Er was een openheid in het gesprek. Het ging over verdeelde families, momenten van vroeger. Het was zo’n mooi, warm, geweldig gesprek, waar ik nog kippenvel van krijg. Na de dialoog liepen we met zijn allen naar buiten, en toevallig was de intocht van Sinterklaas gaande. Toen hebben we met zijn allen naar de Sint staan kijken. Vermenging van culturen zonder discussie. Dát is voor mij de dialoog”.

 

Elkaar leren kennen

“Ik wens heel veel andere mensen ook toe dit mee te maken. Mijn droom is dat we elkaar zoveel mogelijk leren kennen, nog meer inzicht krijgen in andere mensen en culturen, en dat daardoor een nieuwe cultuur ontstaat. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Als al die 150.000 mensen van Amersfoort met al hun verschillende achtergronden elkaar al zouden leren kennen!”

 

Website bijwerken

“Met de stichting Amersfoort in Dialoog gaan we concreet toewerken naar samenwerken met andere stichtingen en organisaties vanuit diverse culturen. En zelf ga ik vandaag weer aan de slag, kijken of alle tafels een gespreksleider hebben en de website bijwerken.”

 

31-10-2016
Duurzaam aan de slag en Dialoog

Op 10 november gebruiken op onze werkconferentie over duurzame inzetbaarheid de methode van de dialoog.

 

Wij geloven erin dat je kennis kunt delen en van elkaar kunt leren, ook bij het thema duurzame inzetbaarheid.

Veel kennis is al aanwezig, maar die kennis moet toegankelijk worden voor elkaar.

 

Nederland in Dilaoog traint onze mensen. Daar zijn we blij mee, want op die manier kunnen ook wij een goede dialoog voeren.

 

Meer informatie over Duurzaam aan de slag vind je op www.duurzaamaandeslag.nl.