follow us at Twitter
follow us at Facebook
RSS
A A A
 

De 6 pijlers van de dag van de dialoog

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken.

 

Stichting in Dialoog nam in 2001 in Rotterdam het initiatief voor de eerste Dag van de Dialoog.

 

De 6 pijlers van de Dag van de Dialoog:

 

1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.
4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.